♪ ♫ Ry Tanindrazanay malala ô! ♫ ♪

♪ ♫ Oh, our beloved fatherland! ♫ ♪

Free translation


Ry Tanindrazanay malala ô!
Ry Madagasikara soa
Ny fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao doria tokoa

CHORUS

Tahionao, ry Zanahary
Ity Nosin-dRazanay ity
Hiadana sy ho finaritra He!
Sambatra tokoa izahay.
Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay,
"Zay sarobidy sy mendrika tokoa.

CHORUS

Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hitahiana anao,
Ka ilay Nahary izao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao.

CHORUS


Oh, our beloved fatherland,
Oh, fair Madagascar,
Our love will never decay,
But will last eternally.

CHORUS

Oh, Lord Creator, do Thou bless
This Island of our Fathers,
That she may be happy and prosperous
For our own satisfaction.
Oh, our beloved fatherland,
Let us be thy servant
With body, heart and spirit
In dear and worthy service.

CHORUS

Oh, our beloved fatherland,
May God bless thee,
That created all lands;
In order He maintains thee.

CHORUS

National Anthem

 Inno Nazionale


Lyrics by: Pasteur Rahajason

Music by: Norbert Raharisoa

Adopted: 1958
L I N K

Nature and Landscapes

Tourism

Newspaper
English

English, French, Spanish

French


Totale accessi

Total access

Sito protetto da

 SiteLock

Site protected by

Last page update October 2021